เวียดนามฆ่าหมูเพิ่มเป็น 2 ล้านตัว หลังอหิวาต์สุกรแอฟริกันระบาดค่อนประเทศ

เวียดนามเผยว่า กำจัดสุกรเพิ่มเป็น 2 ล้านตัวแล้วในวันนี้ เพื่อยับยั้งโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันที่ระบาดเพิ่มเป็น 48 จังหวัดจากทั้งหมด 63 จังหวัดทั่วประเทศ

นายเหวียน ซวนกวง รัฐมนตรีเกษตรเวียดนามแถลงต่อสภาว่า โรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันเป็นโรคอันตรายร้ายแรง จะต้องจัดการอย่างจริงจัง และต้องให้การเมืองทั้งระบบเข้ามามีส่วนร่วมด้วย จนถึงขณะนี้มีการกำจัดสุกรไปแล้ว 2 ล้านตัว เพิ่มขึ้นจาก 1.7 ล้านตัวในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ เขาวอนขอประชาชนอย่ากลัวการบริโภคหมูที่เป็นอาหารหลัก เป็นเนื้อสัตว์ที่ชาวเวียดนาม 95 ล้านคนบริโภคมากถึงสามในสี่ของเนื้อสัตว์ทั้งหมด และขอให้ภาคธุรกิจจัดเตรียมเนื้อหมูให้เพียงพอต่อการบริโภค เพราะเกรงว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนในช่วงครึ่งหลังของปี เวียดนามเลี้ยงสุกรราว 30 ล้านตัว ส่วนใหญ่เพื่อการบริโภคในประเทศ อุตสาหกรรมเนื้อหมูมีมูลค่าตลาดประมาณ 94 ล้านล้านด่อง (ราว 127,127 ล้านบาท) คิดเป็นเกือบร้อยละ 10 ของภาคการเกษตรทั้งประเทศ

รัฐมนตรีเกษตรเวียดนามกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ยังไม่ควรเพิ่มการเลี้ยงสุกร แต่ควรหันไปเพิ่มการเลี้ยงปศุสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำไปก่อน พร้อมกับเตือนว่าเชื้อไวรัสนี้เสี่ยงจะระบาดไปทั้งประเทศ เพราะสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมได้เป็นเวลานาน แพร่ระบาดได้หลายช่องทางและซับซ้อน

เอเชียพบอหิวาต์สุกรแอฟริกันครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนที่จีน ประเทศผู้ผลิตเนื้อหมูใหญ่ที่สุดในโลก ล่าสุดเกาหลีใต้แจ้งวันนี้ว่า พบเชื้อนี้ในเกาหลีเหนือบริเวณพรมแดนติดกับจีน